I moderna samhällen så finns det en hel del under mark som vi aldrig tänker på. Så mycket av det som krävs för att vi ska kunna leva bekväma och säkra liv finns under oss där vi går och kör bil. När det regnar så finns det risk för stora ansamlingar av vatten på platser där detta kan leda till skador på byggnader och fordon. För att undvika översvämningar så placeras dagvattenkassetter under jord. De kan ingå i stora system med dagvattenmagasin och rörledningar som ser till att vattnet hamnar på en säker plats.

Med dagvattenkassetter så blir det ordning och reda

Det måste vara ordning och reda även under jord. Vatten som kan komma i stora massor ska samlas upp och ledas vidare. Först så rinner det ner via brunnar till dagvattenkassetter som är kopplade vidare till magasin och andra delar som kan hantera stora mängder vatten på en gång. Systemet tillverkas av termoplast som klarar stora påfrestningar och som har formats för att göra det lätt att bygga på och skapa rätt typ av dagvattensystem.

Det krävs god planering för att allting ska fungera på rätt sätt. Med hjälp av datorer och smarta program så kan man simulera situationer där det kommer mycket vatten på en gång. Man behöver alltså inte testa det faktiska systemet för att veta om det kommer att ge stödet som krävs. Idag så är simulering viktigare än någonsin eftersom alltfler byggnadsprocesser förlitar sig på att alla bitar kommer att fungera som tänkt då man väl installerar.

Mindre eller större system

Hur stort system för dagvatten som man behöver beror givetvis på var det ska ligga och vad man förväntar sig av moder natur. Det går aldrig att veta med säkerhet vilka stormar som kommer men vissa områden löper större risk för översvämning. När det handlar om kommersiella områden så är det givetvis så att man planerar noga med hjälp av sakkunniga som vet precis hur vatten rör sig i området. För villatomter så finns det också experthjälp att få. Man kan vända sig till kommunen för att få veta mer om rekommendationer och för att få tillstånd och hjälp med att koppla ett dagvattensystem till det avloppssystem som finns på plats.

Det fina med den moderna tekniken där man kan tillverka små såväl som stora system med plastgranulat som smälts ner och formas är att den är exakt. Oavsett om man behöver ett mindre system med en eller två dagvattenkassetter, eller ett mycket större projekt där man använder sig av rör och magasin, så kan man få precist format. Det går alltså att utforma systemet från start med tanke på hur det ska användas. Dessutom så kan man beakta saker som att man kanske kommer att behöva bygga på med fler moduler eller ändra om. Det kan man göra med enkelhet då man använder sig av dagvattensystem som är gjorda av plast.

Rent vatten

Vatten som rinner ner från vägar och parkeringar är inte särskilt rent. Det kan man göra någonting åt med de smarta plastverktygen som skickar vattnet vidare. Om man inte kopplar till avloppssystem så kan man använda sig av skräddarsydda filter. Med dessa så ser man till att gifterna inte når naturen som omger området där man leder vatten vidare.

Plast som är enkel att hantera

Något som talar för att man anlägger dagvattenmagasin och dagvattenkassetter av plast är att de har en vikt som är lätt att hantera. Detta särskilt när det rör sig om större system som sträcker sig över större områden. Dels så gör detta att man får en lättare installation. Det krävs inte lika mycket kraft och man kan rentav jobba för hand på ett smidigt sätt. Det är också så att lättare plastmaterial bidrar till att det blir enklare att sköta om uppdateringar då det behövs. Det här är också något som gör att dagvattenkassetterna blir ett bra val för privata tomtägare som vill skydda trädgården och husets grund från översvämningar.

17 jan 2018