Formverktyg är de olika redskap som används för att forma plast till färdiga produkter.

Vid all tillverkning av plastprodukter används olika tekniker och maskiner för att forma plasten till önskvärd design. De delar av maskinen som utför själva formningen kallas för formverktyg, och dessa kan se ut på olika sätt samt vara konstruerade av olika material beroende på vilket material som ska formas. När man ska tillverka en produkt är det viktigt att arbeta med företag som kan erbjuda flexibla lösningar och finna verktyg av material och form lämpade för varje individuell produkt.

Viktiga faktorer
Beroende på vilken typ av produkt som ska tillverkas lämpar sig olika typer av material för ett formverktyg. Vanligt är exempelvis olika typer av metaller och bland annat aluminium lämpar sig som huvudmaterial för många formande verktyg då det både är en mycket slitstark metall och även tål höga temperaturer. Ofta behöver verktyg special anpassas till varje unik produktion och det är därför viktigt att i nära samarbete med de företag som tillverkar formverktygen man har behov av. Dessutom kan olika verktyg passa för olika produktioner, exempelvis beroende på om man behöver små eller stora volymer eller kanske vill ha en kortare provserie. Det är viktigt att företaget har stor kännedom inte bara om formande verktyg utan också kring hur olika material reagerar i kombination med varandra.

Vanliga verktyg for plast
När det gäller plast är bland den vanligaste tekniken för formning formsprutning. Detta är en teknik där plasten hettas upp och i sin smälta form kan sprutas in i en form. Formen kyls sedan ner och inuti stelnar plasten till färdig produkt. Själva formarna måste därför tåla både hög värme och extrem kyla samt vara helt jämna så att resultatet inte har svagheter i form av sprickor och håligheter. Själva gjutformen kan ha i stort sett vilken form som helst, både enkla symmetriska och avancerade asymmetriska, och tillverkas individuellt för varje prototyp. För plastkomponenter kan man också tillverka silikonverktyg som är lämpliga att använda vid vakuumgjutning. Med denna process kan man skapa både stora och små plastkomponenter och tekniken passar också då man bara vill ha mindre prototyper. Verktygen som används vid vakuumgjutning ger starka och porfria komponenter, och denna metod är särskilt bra att använda för plaster som inte tål den upphettning som krävs för exempelvis formsprutning.

Tekniker grundade i hantverk
All industriproduktion är idag till stor del automatiserad vilket lätt kan ge uppfattningen att produkter spottas ut på löpande band med hjälp av endast ett knapptryck. Men ingen produkt produceras automatisk utan att människor först har tänkt ut en design, studerat material och utvecklat tekniker som på bästa sätt kan skapa produkterna. Att skapa hållbara och effektiva formverktyg kräver både uppfinningsrikedom, stor ingenjörskonst och känsla för detaljer. Vid all tillverkning börjar produktionen med att finna de material och verktyg som tillsammans ska forma slutprodukten och därför är det viktigt att behålla ett nära samarbete mellan kunden som vill tillverka en produkt och företaget som kan erbjuda formande verktyg. Tillsammans kan man på så sätt finna de verktyg som kommer leda till bästa möjliga slutprodukt.