Sintring är en teknik för att billigt och effektivt skapa tåliga plastprodukter, och lämpar sig särskilt väl för komplexa former.

Plast kan användas till en mängd olika saker, och tack vare dagens tekniker blir dess användningsområde allt bredare. Genom olika typer av bearbetning kan man forma och förändra plasten, för att på bästa sätt ta tillvara på dess egenskaper. Sintring är en sådan metod, där man genom högt tryck och hög värme formar plastpartiklar till i stort sett vilken form som helst.

Hur går det till?
Tekniken för sintring har använts redan sen 1700-talet, men den har naturligtvis förfinats och är tack vare dagens maskiner mycket mer effektiv än dåtidens motsvarigheter. Principen fungerar genom diffusion, det vill säga när ämnen eller partiklar blandar sig och tillsammans bildar en ny enhet, eller ett nytt ämne. Detta kan i det här sammanhanget appliceras på många olika material, och går ut på att ett material i pulveriserad form pressas under mycket högt tryck i en särskild maskin med ett formande verktyg. Detta tryck ger pulvret en önskad produktform utifrån den form som verktyget i maskinen har. Materialet stärks sedan genom att värmas, för under värmen smälter partiklarna samman och bildar en helt ny enhet. Temperaturen måste vara mycket hög för att detta ska fungera, dock under smältpunkten.

Användningsområden
Denna teknik är bra för att framställa produkter som behöver ha jämn, fin yta men samtidigt vara porösa. Olika slags filter är av den anledningen populära att framställa med sintringen. Även produkter som är beroende av vaxning eller inoljning vinner på att sintras då den porösa strukturen tillåter att vax eller olja absorberas för att vid uppvärmning frisättas och då ge en smörjande effekt. Detta är en viktig egenskap hos olika typer av glidlager, vilka används i exempelvis förbränningsmotorer, ångturbiner och propellerredskap. Dessutom passar det särskilt bra att framställa komplexa, geometriska former med denna metod då sammansmältningen av partiklar, liksom när man smälter vax, kan anpassas efter de typer av krångliga och asymmetriska former som aldrig skulle gå att uppnå genom beskärning. Exempelvis precisa plastverktyg som bland annat används i laboratorier eller för att montera känsliga elektroniska komponenter behöver hålla mycket precis design och ha stor motståndskraft.

Kostnad
En av de stora fördelarna med sintring är priset. Till skillnad från många andra typer av plastbearbetning krävs inget efterarbete. Produkten kommer ut helt färdig på andra sidan och är färdig för leverans. Detta sparar enorma summor, då en stor kostnad vid nästan all tillverkning är alla steg och behandlingar som krävs innan en produkt kan tas i användning. Detta är också en av plastens styrkor, oavsett hur en plastprodukt tillverkas krävs inga rostskyddsbehandlingar eller skyddande beläggningar mot repor, plasten har redan dessa egenskaper vid formningen. Tid är också en faktor, och genom att använda en enda maskin för tillverkning av en produkt kan stora volymer produceras och levereras på ett par dagar. Dessutom slipper man bekymra sig för de typer av restavfall som bildas vid de flesta andra typer av tillverkningar, som man måste lägga tid och pengar på att forsla bort.