Formsprutning är ett vanligt sätt att tillverka plastprodukter och det finns företag som är specialiserade på formsprutning.

Plast är ett mycket formbart material och ett material vi är beroende av för tillverkningen av en mängd produkter. Det har utvecklats en mängd tekniker för att tillgodose detta behov, som kan användas i tillverkningen a plastprodukter som håller högsta kvalitet. Formsprutning är en av de vanligaste av dessa tekniker och används för att forma termoplaster. Många typer av industrier är beroende av komponenter som är tillverkade med denna teknik, men alla har inte tillgång till rätt typ av maskiner eller rätt kompetens. Därför använder sig många av legoformsprutning för att tillverka billiga och precist formade komponenter av plast.

Brett användningsområde
Då man talar om formsprutning för plastkomponenter är det endast termoplaster man menar, då härdplaster förstörs av smältning. Men faktum är det finns så många olika termoplaster som numera används i en majoritet av plasttillverkning att detta knappast är en begränsning för tekniken. Förr i tiden var användningsområdet inte fullt så brett då produkter gjorda av termoplast inte tålde höga temperaturer, men forskning medför att nya plastsammansättningar hela tiden utvecklas och därmed har denna liksom andra begränsningar överkommits. Formsprutningen är således mycket användbart för tillverkning av komponenter inom en rad områden, oavsett vilket användningsområdet är. Allt från tandborstar och köksredskap till plastverktyg och byggredskap är beroende av formsprutningsteknik för att nå önskad form.

Processen
Då man kontaktar en legotillverkare som arbetar med formsprutningsmetoder är det flera saker man bör ta i beaktande. Först och främst bör beslutet att använda sig av tekniken föregås av noggranna beräkningar, så att man vet att detta verkligen är det mest kostnadseffektiva valet för produkten ifråga. Visserligen är den här metoden billig, men ingen teknik passar för allt, och olika lösningar måste undersökas. När man väl har beslutat sig för formsprutningen så vill man hitta ett företag som har den mest kompletta kompetensen, så att de kan utföra allt arbete som man har behov av. Det är viktigt att undersöka vilka maskiner och formverktyg de har så att de motsvarar ens behov. Formsprutningsmaskiner kan ha varierande storlek och kapacitet, men de fungerar alla med samma grundprincip. Plasten smälts ner och sprutas in i en form, som alltså är formad efter ritningen på komponenten som ska tillverkas, och denna form kyls sedan ner. Plasten stelnar då i formen och ut kommer en färdig komponent.

Fördelarna
Det finns många fördelar med formsprutning men den kanske största är priset. Med en enda maskin och ett enda moment kan man tillverka en helt färdig komponent som inte behöver någon typ av efterarbete. Dagens maskiner är dessutom automatiserade vilket garanterar att stora volymer kan produceras på mycket kort tid. En annan viktig aspekt är miljön. Framställningen av plastprodukter genom formsprutning skapar inga farliga restprodukter och dessutom kan man använda sig till viss del av återanvänd plast. Därmed medverkar denna teknik till en mer hållbar produktion, och detta är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna producera de stora mängder av plastprodukter som vi behöver.