Verktygsmakare är de som ligger bakom formgivning, produktion och testning av nya verktyg som används i bearbetande maskiner inom verkstadsindustrin.

Man kan lätt tro att maskiner gör allt i dagens industriverkstäder, och det kan se ut så vid första anblicken. Enorma maskinparker med datorstyrd teknik tar upp större delen av verkstadsgolvet och man kanske tror att industriarbetarna endast övervakar, men faktum är att varje verktyg i varje maskin som är i arbete har utvecklats och producerats av skickliga verktygsmakare. Verktygsmakarna är hjärnorna bakom maskinerna som är så pass viktiga för att dagens industri ska leva upp till kraven om korta produktionstider och låga produktionskostnader.

Hur skapar man ett verktyg?
En verktygsmakare måste ha en mycket bred kompetens, både kring olika material och kring alla de maskiner som är involverade i att formge ett verktyg.  När en beställning av ett visst verktyg kommer in måste de snabbt förstå ritningen och veta vilka material och vilka maskiner som kommer behövas för att omvandla ritningen till en färdig produkt. Stål är vanligt för verktygsproducering, men även andra metaller och plaster kan vara del i ramställningen av ett verktyg. Ofta kan en mängd olika moment vara inblandade såsom fräsning, svarvning, bockning och svetsning för metall och exempelvis formsprutning eller sintring för plast. Dessa tekniker skiljer sig åt sinsemellan och verktygsmakarna måste därför ha den bredaste kompetensen av alla typer av industriarbetare, som annars ofta specialiserar sig inom vissa områden.

Typer av verktyg
Dagens marknad kräver en mängd olika typer av verktyg, allt från mindre handverktyg till större CNC-styrda, men majoriteten ligger ändå hos de verktyg som krävs för den massproducerande verktygsindustrin med dess automatiserade maskiner. Dessa maskiner kan väga flera ton och verktygen måste hålla högsta kvalitet för att kunna fungera under dessa enorma tryck. Det ställer höga krav både på verktygsmakarna och de maskiner och tekniker de själva använder för att skapa sina verktyg. I vissa fall skapar verktygsarbetaren hela verktyget från design eller ritning till färdig produkt, men det kan också vara så att olika arbetare är specialiserade på olika typer av verktyg, eller på olika delar av tillverkningsprocessen. I sådana fall är det bra att kunna samarbeta.

Samarbete ger bästa resultat
Just för att dagens maskiner är så komplexa krävs även allt högre kompetens hos de som ska formgiva verktygen. Det räcker inte bara att ha en bra grund eller ha mycket erfarenhet, man måste även konstant hålla sig uppdaterad och hänga med i utvecklingen. Datortekniken vässas hela tiden, med alltmer avancerade CNC-styrda styrprogram. Därför samarbetar ofta flera verktygsmakare vid framställningen av komplexa verktyg, så att man har kompetens inom alla relevanta områden. På så sätt kan bästa kvalitet garanteras. Det blir allt vanligare att ha arbetslag som jobbar i olika typer av testlaboratorier där prototyper för nya verktyg tas fram. Detta kan vara en långsam process, där flera material och typer av bearbetande tekniker ska provas för att finna bästa resultat. Det är delvis tack vare detta arbete med att framställa verktyg som dagens industrimaskiner kan fungera med sådan effektivitet.