Legoformsprutning är ett kostnadseffektivt sätt att forma ämnen såsom plast till precisa former.

Plast är ett mycket användbart ämne, som kan formas nästan i det oändliga. I allt från leksaker till köksdetaljer behöver man plastens tålighet, lätthet samt varierande utseende. Det finns olika sätt att forma plast men ett av de vanligaste och mest effektiva är formsprutning, där man genom en process av upphettning och nedkylning formar plast till en färdig produkt. Med legoformsprutning så får man hjälp av ett företag som kan hantera arbetsprocessen på rätt sätt. Det här kan spara stora pengar då man inte måste ha kompetensen på det egna företaget.

Hur går det till?
En formsprutningsmaskin består i huvudsak av två delar, en sprutcylinder och en formlåsningsenhet. I sprutcylindern matar man ner mald plast som man sedan hettar upp så att den är i smält form. Den plast man använder kallas termoplast, och till skillnad från härdplast behåller den samma egenskaper efter smältning. Denna smälta plast kan sedan föras in i den tvådelade formen, som alltså ser olika ut beroende på produktens design. När formen är full låses den fast och kyls, för att sedan öppnas och släppa ifrån sig en färdig produkt. Legoformsprutning låter mycket simpelt, och rätt utfört är det också det, men det är flera faktorer som avgör om resultatet ska bli lyckat. Det är mycket viktigt att plasten har smälts till precis rätt temperatur för är den inte tillräckligt varm kan den stelna på vägen vid överföring från cylinder till utgjuten form. Resultatet bli då sköra plastprodukter som lätt spricker. Därför måste också spruttrycket vara effektivt så att plasten snabbt fyller formen, samt kyltiden tillräcklig.

Fördelar
En stor fördel med denna teknik är priset. När man behöver stora volymer av en produkt finns det nästan inget enklare än att forma den i formsprutningsmaskin. Få tekniker kräver så pass minimalt med efterarbete som denna, då maskinen helt enkelt spottar ut en färdig produkt. Därför är det ett bra val då man snabbt vill producera produkter med snygg ytfinish som dessutom är billiga tack vare att man som sagt inte behöver något efterarbete. Dessutom är tekniken applicerbar på allt från termoplaster till metaller, de enda man egentligen behöver justera är temperaturen då olika material är olika lättsmälta. Idag är dessutom miljön en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till och denna teknik kräver låg energianvändning såväl som mycket lite skadligt avfall.

Modern teknik
Såsom så mycket i dagens industritillverkning är det tack vare modern teknik som produkter som håller högsta kvalitet och precision kan tillverkas utan att det kostar en förmögenhet. Datorer är en viktig del i denna utveckling, och så även vid legoformsprutning. Att se till att hela processen fungerar kräver ständig kontroll av temperaturer och tryck och detta utförs genom att datorteknik är integrerad med maskinerna som slår larm om något är fel. Robottekniken är en annan viktig del av dagens effektiva tillverkning då moment som att flytta arbetsstycken eller placera de färdiga formerna i förvar spar på arbetskraft. Naturligtvis krävs det fortfarande att det finns personal på plats som har relevant utbildning. Dessa måste kunna hantera de datorprogram som används samt även vet hur själva maskinerna fungerar. Tack vare dagens teknik är dessa mycket självgående, pålitliga och kräver ett minimum av underhåll.