Termoplast är en mycket användbar typ av plast som går att smälta och därmed forma till en stor mängd olika produkter.

Plast är ett av våra billigaste och mest användbara material, och det finns i flera olika typer. En vanlig sorts plats är termoplast som kan smältas ner och på så sätt anpassas till varje upptänklig form. Denna plast används allt mer och ersätter i större och större utsträckning härdplaster som inte är lika flexibla och dessutom skadliga för miljön. Dessutom är teknikerna för att forma termoplaster billiga och man kan därmed få fram plastprodukter av god kvalité men samtidigt hålla produktionskostnaderna nere och tack vare detta kan även slutprodukten hålla lågt pris.

Plastens egenskaper
Något som gör termoplast unikt är att denna plast kan smältas utan att dess molekyler förändras eller egenskaper förstörs, vilket sker då man exempelvis smälter härdplast. Detta är den huvudsakliga anledningen till att termoplasten är ett populärt material att använda vid tillverkning av plastprodukter. I teorin kan man faktiskt smälta termoplasten hur många gånger som helst, men naturligtvis så måste man ta i beaktande att kvalitén går ner efter alltför många nedsmältningar. Detta hindrar dock inte att man återanvänder plastprodukter och använder som del i tillverkningen av nya. Det finns olika plaster som går under samlingsnamnet termoplaster och därmed kan man finna lämpliga formbara plaster för alla ändamål. Tidigare var en av begränsningarna att produkter gjorda av termoplaster inte tålde samma höga temperaturer som produkter av exempelvis härdplast. Idag är det inte längre så, och man kan därmed använda termoplaster även för tillverkning av komponenter som måste vara extremt tåliga.

Hur formas den?
Termoplaster formas vanligen till färdiga produkter genom formsprutning. Denna teknik bygger på att man smälter ner plasten och sedan för in den i en form. Denna form består ofta av två ihåliga delar som ser ut såsom den färdiga produkten ska göra. Dessa två delar kläms ihop då de är fulla med tillräckligt mycket plastmassa och sedan kyls de. Detta gör att plasten stelnar och när formen sedan öppnas släpper den ifrån sig en helt färdig slutprodukt. En av de stora fördelarna med denna teknik är att den sällan kräver någon form av efterarbete vilket är mycket ovanligt, även de mest avancerade maskiner kan sällan skapa en produkt från början till slut i ett enda steg. Detta medför att produktionskostnaden kan hållas mycket låg, och även tack vare att man ibland kan använda sig av återanvänd plast är detta bland de mest populära sätten att tillverka plastprodukter.

Användningsområden
Det är svårt att tänka sig en värld utan plast, och listan på vilka produkter som tillverkas med termoplast kan göras lång. Leksaker, videokameror, byggprodukter och elektronikprodukter är bara några exempel där tillverkningen inte skulle vara möjlig till samma pris, och resultatet inte skulle vara lika bra utan användandet av termoplaster. Faktum är att termoplaster står för ungefär 80% av världens totala plastproduktion och det är tur det. Miljön skulle påverkas mycket mer och plastprodukter skulle vara mycket dyrare om inte denna typ av plast kunde formas till allt vi behöver plast till i dagens samhälle.