Vi ser huvuden av frigolit dagligen. De tittar på oss från skyltfönster. Ett frigolithuvud kan användas på flera olika sätt. Det vanligaste är kanske i displaysammanhang. Butiker behöver smarta lösningar för att visa upp allt från hattar till halsband. Ett huvud med fin hals ger en god presentation. Men det måste stå stadigt!

Frigolithuvud i skyltfönstret

I skyltfönstret är det inte många kunder som rör sig. Trots detta kan det bli besvärligt om ett frigolithuvud har en ostadig form. Frigoliten är ett lätt material. Om huvudet inte står på rätt sätt kan det vara tillräckligt med lite vind för att det ska flyttas och kanske ramla ner på golvet.

Nu är det förstås så att frigoliten gör det enkelt att fästa ett huvud som ska stå som display i en butik. Det går att använda enklare fästmetoder för att det inte ska riskera att ramla ens när kunder kommer nära. Det är en stor fördel med materialet.

För privat bruk och förvaring

När frigolithuvuden används för förvaring och privat bruk ska de också vara stadiga. Den här typen av huvuden är vanligt förekommande som förvaring av peruker. Teatrar behöver huvuden av frigolit för att ta hand om både hattar och peruker som ska användas i föreställningar under flera års tid.

Den som använder peruk privat behöver också den här typen av stöd. I och med att huvudet av frigolit har en naturlig mänsklig form bidrar det till att peruken behåller sin form. Dessutom blir det enklare att ordna med perukens form och stil då den sitter på ett externt huvud.

Hattar kan också skötas på ett bättre sätt då de får behålla sin form på frigolithuvudet. När hattar ska förvaras i miljöer som har en luftfuktighet som kan påverka materialets form motverkar huvudet av frigolit processen.

Formsprutning är en effektiv tillverkningsprocess

Frigolithuvuden kan tillverkas på olika sätt. En tillverkningsprocess som ofta används då plastmaterial ska formas är formsprutning. Formsprutningen är väldigt smart. Metoden gör det möjligt att få fram en färdig produkt på kort tid. Den kommer att vara redo då den kommer ut maskinen. Huvudformen är klar och det behövs ingen ytbehandling.

Det är klart att man kan vilja göra mer med ett huvud av frigolit. Det kan ju finnas behov av att montera det på olika sätt. Det går att beakta i planeringen för tillverkningen. En modern formsprutningsmaskin kan programmeras och det går att använda en form som är specialanpassad för slutanvändningen.

Resultatet blir frigolithuvuden som står stadigt. Med eller utan montering. De är flexibla att använda och fungerar mycket bra i många olika sammanhang. Sköts huvudet på rätt sätt kan det också hålla mycket länge. Frigolit är ju ett material som inte skadas av vatten.

7 okt 2019