När man tänker på tillverkning av föremål av polymer så kanske man ser framför sig formsprutning som är en vanlig tillverkningsmetod för hållbara platskomponenter. Men många av de produkter som vi använder oss av dagligen har tagits fram med formblåsning av plast. Moderna formblåsning maskiner kan på mycket kort tid genom extrudering, där man använder sig av gas som pressas in i en kammare, ta fram perfekta plastflaskor som sedan kan användas på olika sätt. Då man vill ha en pet-flaska som ska fyllas med kolsyrad dryck så använder man sig av sträckblåsning som är en variant av formblåsningen och det finns olika metoder som gör att man får mycket precisa och hållbara resultat där plasten ändå är väldigt tunn.

Varierad formblåsning

Man kan förstås säga att grundtekniken för att formblåsa termoplast ser likadan ut men i praktiken så använder man sig av lite olika teknik för att få de resultat som man är ute efter. I Gnosjö så finns det stor kunskap om teknisk formblåsning som man använder sig av för att tillverka tekniskt gods. Men på orter som Anderstorp så tillverkar man förstås också emballage och andra former av plastförpackningar. Med moderna maskiner så går det snabbt att ta fram en plastflaska och man kan vara rätt så fri med den polymer som man vill använda sig av.

Men det finns förstås andra hålkroppar av termoplast som har tagits fram med den här tekniken. Några exempel på dessa är:

  • Bilkuddar av plast för barn
  • Butiksinredning som delar till skyltdockor
  • Vattenkannor
  • Tankar som används i bilar och båtar
  • Plastprodukter som hårdare koppar och skålar
  • Prydnadsföremål och inredning
23 okt 2015