Då man ska forma plast så gäller det att man har bra verktyg som klarar av små såväl som stora volymer. Maskinerna som tar hand om formsprutning och andra tillverkningsmetoder behöver då och då servas med nya verktyg så att man fortsatt får en bra arbetsprocess. Ett intressant område är 3d-printing som gör det möjligt att skriva ut formverktyg med en 3d-skrivare. Metoden förfinas och utvecklas och kan mycket väl bli ett alternativ för många svenska verkstäder i framtiden.

Skriva ut formverktyg med 3d-skrivare

3d-printingen har kommit långt och den går ut på att man skriver ut lager på lager för att få ett komplett objekt. Inom sjukvården så är det redan standard att man skriver ut saker som hörselimplantat, och inom andra industrier så har man också implementerat den här tekniken för att snabbare och lättare tillverka allt från prototyper till färdiga verktyg.

För att skriva ut ett formverktyg så måste man först och främst ha en ritning för det. Här kan man förstås också använda sig av 3d-tekniken och helt enkelt scanna verktyget med en 3d-scanner för att få de rätta måtten. När man har programmerat skrivaren så kan man använda sig av ett metallpulver som man sedan bygger delen med.

Viktigt med starka material

Det som fortfarande är under utveckling är materialen som man kan skriva ut med. Det är nämligen viktigt att metallverktyg som ska användas mycket och under längre tidsperioder har den önskade styrkan. Det finns redan metallpulver som är lämpliga men det är fortfarande så att många verkstäder väljer att ta fram nya verktyg på andra klassiska sätt som med svarvning och med fräsning som man vet att man kan lita på.

Man ska komma ihåg att dessa klassiska tekniker också är mycket effektiva och det särskilt då de fungerar med datorprogrammering. Man kan ju använda samma programmering som för tidigare formverktyg för att snabbt få fram samma modell igen. Samarbetar man med ett företag som på detta vis kan skapa nya verktyg så är det kanske ett bättre val än att börja leta efter en mästare på 3d-tekniken.

Egen verktygsproduktion

Något som är mycket intressant med 3d-tekniken är att den gör det möjligt för företag som egentligen jobbar med annat att själva ta hand om nyproduktion av de verktyg som deras maskiner kräver. Det finns ju till och med en motorcykel som skrivs ut med 3d-skrivare så det är fullt möjligt att på detta vis skapa saker av metall som erbjuder den styrka som man behöver. Istället för att vänta på verkstaden som svarvar och fräser så kan man helt enkelt skriva ut de formverktyg som man behöver på plats och det är ju onekligen något som man kan dra stor nytta av.

14 aug 2016