Det finns många olika tillfällen då man kan ha behov av en prototyp och det är inte alltid så att det bara är nyproduktioner som kräver att man först skapar en kopia av den komponent som man ska ta fram i många exemplar. Faktum är att man kan välja prototyptillverkning som ett sätt att testa en idé om förändring eller kanske för att se om ett annat material skulle kunna fungera bättre än det man redan har. Därmed så kan man säga att protypen även kan vara en enkel kopia som man vill testa under en period innan man beställer fler exemplar. Det finns verkstäder och företag runtom i Sverige som är experter på prototyper och som på olika sätt kan hjälpa till med detta. Numera så kan man till exempel dra stor nytta av 3d skrivare med vilka man kan skriva ut färdiga detaljer som fungerar minst lika bra som de prototyper man hade tagit fram med mera komplicerade processer.

Beställa prototyptillverkning

När man ska beställa en prototyp för en helt ny produkt och ny tillverkningsprocess så står man ju inför valet av en ny samarbetspartner. Den verkstad som kan erbjuda protyptillverkningen kommer antagligen också att ta hand om själva tillverkningen när man når detta steg. Därför är det viktigt att se på möjligheter och hur man kan samarbeta. Vilken teknik kan företaget erbjuda och har de möjlighet att införa ändringar som gör att man sparar på sin produktion vad gäller material? Man kan ju ha tankar om hur det hela ska se ut och gå till som baserar sig på tidigare erfarenhet men det är viktigt att förstå att det händer så otroligt mycket inom tillverkningsindustrin att man idag kan få lösningar som erbjuder högre kvalitet till lägre kostnader. Välj därför att ta fram en prototyp med ett företag som förstår grunderna lika väl som den nya innovationen för att få bästa möjliga lösning för tillverkningen.

En verklig kopia av färdig produkt

Det som gör att man ofta behöver ta fram en prototyp trots att vi idag har möjlighet att simulera komponenter i datorer är att man ofta vill testa detaljen i verkligheten innan man producerar på riktigt. Det är fortfarande så att det kan krävas ett original för att man ska kunna avgöra om formatet blev rätt. Det är ju inte bara så att man vill se hur det där med passform fungerar ibland så kan det vara en rent estetiskt fråga då man ska ta fram nya komponenter som ska passas ihop med redan existerande delar och då man inte kan ha avvikelser vad gäller färg och material. Om man vänder sig till en ny verkstad så kan man ju inte veta till 100% om de kommer att klara av att leverera exakta kopior av det som man tagit fram tidigare och då blir prototyptillverkningen en trygghet som trots extra kostnad gör att man vet att man får precis det som man har behov av.

Kostnader och effektivitet

Kostnader för prototyper kommer att påverkas av många olika faktorer. Det kan vara så att det blir dyrare att ta fram ett enkelt exemplar men det här har man ju som sagt igen då man inte har råd med risker. Hellre en felaktig kopia än en lång rad av komponenter som man alls inte kan använda. Effektiviteten beror också på hur man ska tillverka prototypen och sedan så är det så att det finns verkstäder som har en smidigare arbetsprocess för att de jobbar på ett modernt sätt. Man bör uppleva god kommunikation med den som tar emot ens order så att det inte blir dyrt på grund av onödiga missförstånd som man inte kan skylla på verkstaden. Från start så ska man få en plan och ett pris som man kan förstå och acceptera.

Utveckling av plastverktyg

När det handlar om att utveckla plastverktyg så är det inte ovanligt att man använder sig av 3d skrivare för prototyper. Det går faktiskt att använda sig av dessa skrivare till att producera helt färdiga komponenter och det är mycket intressant för företag som vill spara på både tid och pengar. Det är dock viktigt att man vänder sig till en verkstad som kan erbjuda 3d tekniken och som samtidigt har god och gedigen kunskap om övrig produktion så att man får en smidig produktionsprocess som leder till hållbara verktyg och komponenter.