Vårt samhälle är fullt av plastprodukter och det finns knappast en industri som inte behöver det här materialet. Allt från bildörrar till leksaker inkluderar plast och idag så finns det säkra och giftfria alternativ som dessutom erbjuder en hållbarhet att lita på. En spännande metod för plasttillverkning är formblåsning som precis som namnet antyder går ut på att man med lufttryck formar plasten. Det här är en metod som efterfrågas alltmer då den ger väldigt bra resultat, och metoden kan dessutom anses vara riktigt kostnadseffektiv.

Formblåsning påminner om glasblåsning

De flesta har nog någon gång sett en glasblåsare med den heta glasmassan längst ner på ett rör. När man ser formblåsning för första gången så förs tankarna genast till glasblåsning för tillverkningsprocesserna liknar varandra. Plastmassan smälts ner och förs sedan in i en form där den med lufttryck kommer att draperas på formens väggar. Formen består av två delar och innan dessa sluts om den smälta plasten som hänger som en strumpa så ser det hela ut lite som glasblåsning. Men mer likhet än så kan vara svårt att se för plast är ett helt annat material som till skillnad från glaset ger en fantastisk hållbarhet och som kan användas på så många olika sätt.

Är formblåsningen och formsprutning samma sak?

Det finns ytterligare en formningsmetod av plast som kallas för formsprutning och man kan ju undra om det här är samma sak. Precis som formblåsningen så används formsprutningen för att forma smält plastmassa till färdiga produkter, och båda metoderna erbjuder mycket precisa resultat och produkter med hög hållbarhet. Sprutningen går dock ut på att man sprutar in plasten i formen. Man använder sig alltså inte av lufttryck på samma sätt som då man formblåser. Nu är det inte så att man måste välja det ena eller det andra, i riktigt bra verkstäder så är det inte ovanligt att man har både formblåsningsmaskiner och formsprutningsmaskiner. De här maskinerna kompletterar varandra och ger tillverkningsprocessen en extra dimension av exakthet där man kan möta kundernas specifika krav.

Formen är viktig

Man kan ju förundras över de tekniker som används för att forma plast men det är viktigt att komma ihåg att en plastdel aldrig blir bättre än formen som den har bildats i. Det ställs oerhört stora krav på de formar som man använder vid formblåsning och även vid formsprutning för när plasten väl har stelnat så är det inte mycket man kan göra åt formen på den. Man kan givetvis skapa flera delar och montera ihop till en färdig produkt men om en del inte har rätt dimensioner och detaljer så kommer det att påverka slutprodukten på ett mycket negativt sätt. Det här betyder alltså att man måste ta fram formarna med stor exakthet så att man kan då den effektivitet och precishet som man är ute efter då man formar plastdelar och plastprodukter.

17 maj 2015